Referenties

Wat anderen zeggen over mij…

Jesca weet snel de dynamiek binnen een groep, en de rol van eenieder, te doorgronden. Op een hele prettig en respectvolle manier lukt het haar om dit bespreekbaar te maken en zo tot de kern te komen. Professioneel, to the point en relativerend. Haar bijdrage heeft ons zeer goed geholpen bij de vorming van ons nieuw managementteam gedurende een fusietraject.

Pieter Stenger 
Bestuurder coöperatie Rijn & Duin  


Op een prettige en prikkelende wijze heeft Jesca ons team geholpen inzicht te krijgen in waar we staan, waar we naartoe willen en welke interactiepatronen hierin helpend en niet-helpend zijn. Onder Jesca’s begeleiding hebben we een basis gelegd waar we nu als team verder op kunnen bouwen.

Vera Constandse – ten Holder 
Team manager DSW zorgverzekeraar Jesca heeft menig individu en teams geconfronteerd, inzichten geboden en geïntervenieerd waar nodig en dus begeleid naar ‘de nieuwe werkelijkheid’. Veranderen is voor Jesca niet alleen voor anderen, maar zeker ook op haarzelf van toepassing. Vanuit een vertrouwde loopbaan naar het ondernemerschap is een grote stap, maar Jesca heeft deze wel gezet. ‘Practice what you preach’ is dan ook zeker van toepassing op haar. Naast lef zit Jesca ook vol van betrokkenheid en passie. Fijne eigenschappen waarmee ze mensen vooruit kan brengen.

Bram van der Vaart

Manager strategie en waardesturing, AlleeWonen

We zijn als managementteam ontzettend goed begeleid in het proces van groei door middel van intervisie. Jesca voelt aan wat de groep nodig heeft, kan snel schakelen en weet de vinger ook op de zere plek te leggen. We hebben samen gezocht naar de juiste werkvorm en kregen alle ruimte om ook zorginhoudelijke casussen bespreekbaar te maken. Jesca stimuleerde ons om te reflecteren, open te zijn en scherpe vragen aan elkaar te stellen. Het heeft nooit aangevoeld als een verplichte bijeenkomst door de variatie en genoeg ruimte om soms ook de inhoud met humor te relativeren. Al met al een super fijne ervaring, die wij iedereen zouden aanbevelen.

Maxime Gelsing

Zorgmanager Wijkverpleging Stedelijke teams, Zorggroep Almere

Jesca is heel deskundig op het gebied van advies en intervisie geven aan organisaties in ontwikkeling. Ze heeft een heel belangrijke bijdrage aan de teamontwikkeling van onze regiebehandelaren. De samenwerking verloopt heel prettig, waarbij ze waardevolle feedback en reflecties geeft.

Joelle Grootveld

Directeur Zorg, Kinder & Jeugdpsychiater Kiek Zeeland

Betrokken, open en eerlijk. Belangrijke voorwaarden om met een coach te kunnen starten als team. Jesca heeft ons geholpen in het vormen van een nieuw team en het doorbreken van oude, niet meer helpende, patronen. Tot op de dag van vandaag kijken we hier goed op terug en weten we wat we van elkaar nodig hebben om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan onze leerlingen en er voor elkaar te zijn als collega’s.

Jessica de Vos

Coördinator Onderwijsondersteuning, RGO Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

Ik heb de samenwerking met Jesca als zeer prettig ervaren. Ze stelt kritische vragen aan haar klanten en “durft” zaken te doorbreken die we altijd al zo deden met elkaar…

Anna van der Spaan

Consulent, Intern Uitzendbureau Stichting Zuidwester

Jesca is een harde werker, is enthousiast, betrokken, oog voor de mensen, oog voor talenten, leergierig, denkt in mogelijkheden en heeft het vermogen om complexe situaties eenvoudig uiteen te zetten, zodat een persoon of team weer mogelijkheden ziet om stappen te kunnen zetten.  Een echte motivator die de moeilijkste individuen en groepen/teams in beweging krijgt. 

Desirée van Veldhoven

Sociaal & economisch projectmanager, AlleeWonen

Jesca gaat voor toegevoegde waarde en kwaliteit!
Vanuit haar enthousiasme en gedrevenheid is Jesca prettig in de omgang en legt ze makkelijk verbinding met haar gesprekspartner(s). Ze observeert en luistert aandachtig en durft gevoeligheden op tafel te leggen. Ze weet goed de theorie aan de praktijk te verbinden, patronen te herkennen en meerdere perspectieven toe te voegen, waardoor ruimte ontstaat voor verandering.

Mariska Vereer

Interim HR Manager, VerMeer HRM

Ik krijg hele enthousiaste reacties van medewerkers te horen. Ze zijn erg blij met jouw begeleiding tijdens de intervisiebijeenkomsten. En ze vinden dat ze een hoop leren!

Huub Rommers

Secretaris Raad van Bestuur, Zorggroep Almere

Jesca heb ik leren kennen als doortastende businesspartner op tactisch beleidsniveau. Ze weet wat haar te doen staat, of zorgt dat ze daarover goed geïnformeerd wordt, en doorloopt vervolgens effectief de stappen die nodig zijn. Ze gaat de kritische noot niet uit de weg en juist dat maakt haar een waardevolle gesprekspartner, omdat ze blijk geeft zich daarbij te verdiepen in de problematiek en context van haar interne klant. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op haar interim periode bij Zuidwester en de bijdrage die ze daar geleverd heeft.

Arno Koning

Manager Strategie, Innovatie & Advies, Stichting Zuidwester

Jesca heeft mij en diverse van de teams waar ik mee werk, de afgelopen jaren geholpen om meer uit onszelf te halen en beter samen te werken. Ze ziet snel wat er niet wordt gezegd en kan vaak subtiel, indien nodig ook prikkelend en recht voor zijn raap, de ‘zere plek’ benoemen. Ze legt snel echte verbinding met mensen en heeft het talent om in een groep en met teams een veilige open sfeer te creëren.

Yasemin Bagci

Teammanager wijkontwikkeling, AlleeWonen

Jesca heeft op deskundige wijze een ontwikkelingstraject bij mijn team (Wijkontwikkeling) begeleid. De opgave was om het team te leren om elkaar en andere teams waardevrij te bevragen, effectief te leren beïnvloeden en het verschil meer te waarderen. Jesca luistert aandachtig, stelt veel vragen en weet tot de kern door te dringen.

Nancy Albers

Teammanager wijkontwikkeling, AlleeWonen

Jesca is bijzonder precies in haar werk op een heerlijk Brabants vriendelijke wijze. Ze maakt het ongemakkelijke makkelijk bespreekbaar en dat op een hele fijne manier. Ze komt snel tot waar het echt om gaat en is ontzettend goed in het vinden van passende interventies die echt verandering veroorzaken. Ik werk erg graag met haar samen en ben ervan overtuigd dat iedereen die met haar samenwerkt dat ook zo ervaart!

Isabelle Coppens

Teamcoach, So Vividly

Met veel plezier werk ik samen met Jesca. Ze is goed in het vormgeven en onderhouden van de relatie, ze is precies in haar onderzoek naar de klem van teams of organisaties. Op een onderzoekende wijze geeft ze haar interventies vorm en weet het onbespreekbare bespreekbaar te maken.

Jiska Eberwijn

Veranderkundige & coach, 2Unravel

Ik heb Jesca werkende weg leren kennen als een betrouwbare en gedegen vakvrouw; iemand die de rust heeft om stil te staan en dan dingen ziet tussen mensen die eerst niet opvielen: functionele en disfunctionele patronen, onderstroom, het betrekkingsniveau; hoe mensen interacteren met elkaar. Ze raakt die dingen respectvol aan en wijst daarbij ook een richting aan: zodat mensen op een betere manier met elkaar verder kunnen.

Peter Gelens

Leiderschapstrainer en gids bij complexe organisatievraagstukken, Area Consult

Ik heb de begeleiding tijdens onze intervisie als heel prettig ervaren. Jesca is een warm persoon die kan aansluiten bij wat de groep op dat moment nodig heeft.
I
k bewonder de manier waarop zij de veiligheid bewaakt en het proces begeleid. Jesca is open in contact, niet oordelend over mensen, veel kennis van team/veranderprocessen en organisatie dynamiek, die ze erg luchtig en gedoseerd inweeft. 

Deelnemer intervisie

Verbrugge Adviseert!
Jesca Verbrugge
Burgemeester Luysterburghstraat 9
4813 PW Breda

06-205 48 121
info@verbruggeadviseert.nl

KvK:  70801797
BTW: NL 001769901B13

CRKBO Docent geregistreerd