Privacyverklaring

Verwerken persoonsgegevens

Verbrugge Adviseert! verwerkt persoonsgegevens doordat opdrachtgevers deze verstrekken ten behoeve van de diensten van Verbrugge Adviseert! De volgende gegevens worden verwerkt:

 • naam van de opdrachtgever;
 • adres, postcode en woonplaats van de opdrachtgever;
 • algemeen e-mailadres van de organisatie t.b.v. afhandeling offerte en facturen;
 • voor- en achternaam contactpersonen van de opdrachtgever;
 • functie(s) van contactpersonen binnen de opdrachtgever;
 • telefoonnummers van de contactpersonen;
 • e-mailadressen van de contactpersonen;
 • DISC-rapportages en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan opdrachtgevers te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

 

Gebruik van verwerkte persoonsgegevens

Verbrugge Adviseert! gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • persoonlijk, telefonisch of mailcontact ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen opdracht;
 • versturen aan contactpersonen van offertes, facturen, adviesdocumenten, notities,
 • rapportages en andere documenten ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen opdracht;
 • mondelinge dan wel schriftelijke evaluatie van de overeengekomen opdracht;
 • nazorg ten behoeve van de relatie tussen Verbrugge Adviseert! en de opdrachtgever;
 • afhandelen van betalingen;
 • wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangiftes;
 • verzenden van nieuwsbrieven en gerichte e-mails;
 • informeren over wijzigingen in dienstverlening.

 

geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Verbrugge Adviseert! verzamelt voor de uitvoering van haar dienstverlening geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Gegevens over websitebezoek (www.verbruggeadviseert.nl) worden niet geanalyseerd. De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De kans op het ontvangen en verwerken van persoonlijke gegevens van minderjarigen is nihil. Mocht daarvan sprake zijn, neem dan contact op met info@verbruggeadviseert.nl opdat de informatie verwijderd kan worden.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming en verwerking van persoonsgegevens

Verbrugge Adviseert! verwerkt handmatig de verzamelde persoonsgegevens in de beveiligde bedrijfssoftware. Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Verbrugge Adviseert! neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op: info@verbruggeadviseert.nl

 

Bewaartermijn

Verbrugge Adviseert! bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en evaluatie van de overeengekomen opdracht. Gegevens van de opdrachtgever en contactpersonen worden wel langer bewaard teneinde de nazorg ten behoeve van de relatie tussen Verbrugge Adviseert! en de opdrachtgever te kunnen bieden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend door Verbrugge Adviseert! aan derden verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht of wanneer dit door wettelijke bepalingen is vereist.

 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Personen hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Verbrugge Adviseert! en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen via info@verbruggeadviseert.nl om uw persoonsgegevens naar u of een andere door u genoemde organisatie door te sturen. Via het genoemde e-mailadres kunt u ook uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar op verwerking aangeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden (privacygevoelige gegevens maakt u hierop onleesbaar).

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verbrugge Adviseert!
Jesca Verbrugge
Burgemeester Luysterburghstraat 9
4813 PW Breda

06-205 48 121
info@verbruggeadviseert.nl

KvK:  70801797
BTW: NL 001769901B13